Pliantul `Young Volunteer` (RO)

În următorul link regăsiți pliantul „Young Volunteer”.

Acest material de informare a fost editat în limba română.

Link: https://www.youngvolunteer.eu/296-Leaflet.pdf

UE RO GOV INTERREG