Despre proiect

Proiectul „Young Volunteer” își propune să dezvolte o formă de învățare socială, prin activități de voluntariat menite să aibă o valoare adăugată în beneficiul comunităților din aria transfrontalieră româno-bulgară.

Implicarea tinerilor liceeni, cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, din zona transfrontalieră în activităţi de voluntariat va conduce la dezvoltarea unor serii de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de exemplu: solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială.

Spiritul civic şi încrederea că orice om poate aduce o schimbare în comunitatea lui, mai ales dacă lucrează împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în activităţi de voluntariat.

Prin implicarea în aceste tipuri de activități, tinerii liceeni care reprezintă grupul țintă al proiectului vor fi parte din grupuri sociale diferite, care nu sunt în mod necesar intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de reţele interconectate, ce îi pot influenţa şi pe care, la rândul lor, le vor putea influenţa. În cadrul acestor rețele vor avea oportunitatea de a dezvolta relaţii bazate pe încredere reciprocă şi să devină parte a unei acţiuni colective – activitatea de voluntariat –, care va duce la atingerea de beneficii comune.

Promotorii proiectului

 • Asociația AISSER Călărași, România – Lider de proiect

Asociația AISSER a luat ființă în anul 2011, având un obiectiv foarte clar: să dezvolte cât mai multe și variate proiecte inovatoare și utile pentru comunitatea locală, regională și nu numai, în domenii precum: educație, turism, protejarea mediului înconjurător, voluntariat, tineret etc..

Scopul asociației este de a se implica în proiecte, capabile să genereze plusvaloare și să contribuie semnificativ la dezvoltarea economică, socială, educațională, culturală, ecologică și turistică în comunitățile locală și regională, în special din zona Dunării de Jos, și să susțină toate formele de cooperare economică și socială, multiculturală, sportivă între cele două țări vecine - România și Bulgaria.

Totodată, prin proiectele pe care le implementează, își propune să dezvolte, într-un cadru organizat, turismul fluvial, ecologic, sportiv, de agrement, sub toate formele sale, la un nivel cât mai înalt, și să promoveze formele alternative de educație și cultură – pentru un stil de viață sănătos în rândul tinerilor.

Prin proiectele pe care le realizează, Asociația AISSER Călărași dorește să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață și să dezvolte parteneriate pentru îmbunătățirea sistemului educațional și sprijinirea tinerilor din regiunea transfrontalieră România - Bulgaria și să transforme fluviul Dunărea într-o punte de legătură, și nu într-o barieră, în calea dezvoltării relațiilor dintre cele două țări. 

 • Fundația „Sustainable development and prosperity” („Dezvoltare sustenabilă și Prosperitate”) Vratsa, Bulgaria – Partener

Fundația „Sustainable development and prosperity” activează în domenii variate, fiind implicată în diferite activități pentru sprijinirea domeniului protecției sănătății umane și a mediului înconjurător, dezvoltarea ecoturismului, a turismului cultural și rural, ca o parte irevocabilă a procesului european de incluziune, protejarea patrimoniului istoric și cultural, încurajarea colaborării teritoriale europene, colaborarea transfrontalieră și internațională, dezvoltarea prosperității economice și sociale, sprijinirea și dezvoltarea educaţiei.

Fundația a câștigat experiență în dezvoltarea integrată de produse turistice, inclusiv de strategii de promovare pentru a accede la diferite segmente de piață: de la turismul tradițional la cel alternativ, precum ecoturismul, turismul rural, turismul natural și cultural. Echipa înalt calificată a fundației are experiență și cunoștințe în dezvoltarea de diferite proiecte și în reducerea șomajului la nivel național și transnațional.

În plus, fundația a sprijinit dezvoltarea unei rețele vaste de voluntari în domeniul ocortirii naturii și protecției mediului înconjurător, ceea ce reprezintă un capital uman important pentru implementarea activităților proiectului „Young Volunteer”.

 • Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Călărași - Partener

Principalul obiect de activitate al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” este reprezentat de serviciile educaționale pe care le oferă unui număr de 940 de elevi din municipiul Călărași, dar și de pe raza întregului județ Călărași. Managementul instituțional este asigurat de către Consiliul profesoral, Consiliul de administrație, plus colegiul directoral. Instituția școlară oferă elevilor pregătirea teoretică și de cunoștințe de cultură generală necesare pentru continuarea studiilor în învățământul superior, pentru integrarea în societate și pentru dezvoltarea lor profesională.

Interesul liceului teoretic în ceea ce privește cooperarea europeană prin dezvoltarea de proiecte în domeniul educației în România are ca obiectiv îmbunătățirea premiselor pentur o educație calitativă. De asemenea, insituția urmărește menținerea și dezvoltarea unui mediu interactiv de învățare, susținut de colaborarea și parteneriatele dezvoltate prin proiecte de investiții. Liceul „Mihai Eminescu” din Călărași sprijină în mod deosebit activitățile și parteneriatele care au ca țintă consilierea tinerilor pe teme precum valorile românești și europene, orientare educațională și vocațională, prevenirea delicvenței, abandonul școlar sau efectele drogurilor asupra vieții tinerilor.

 • Liceul „Vasil Levski” Glavinitsa, Bulgaria – Partner

Liceul „Vasil Levski” este o instituție școlară cu tradiție în Bulgaria, având o experiență de peste 100 de ani în domeniul educației. În cadrul acesteia sunt înscriși 490 de elevi, care sunt îndrumați îndeaproape de 40 de profesori, cu înaltă calificare în domeniile lor de predare.

Cu două proiecte implementate cu succes, personalul școlii își dovedește calificarea înaltă și dorința vie de a investi în soluții ecologice și de dezvoltare durabilă. În plus, Liceul „Vasil Levski” susține dezoltarea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor - TIC în domeniul educației. Tehnologiile inovative implementate în activitatea școlară au condus la rezultate pozitive în ceea ce privește aismilarea cunoștințelor elevilor, datorită laturii practice didactice, care are ca obiectiv fixarea cunoștințelor teoretice dobândite la clasă.

Durata proiectului

 • 18 luni - septembrie 2018 - martie 2020

Fonduri alocate proiectului

Proiectul „YoungVolunteer” este finanțat prin programul INTERREG V-A România - Bulgaria, în cadrul Axei prioritare 3 „A safe region” („O regiune sigură”). Valoarea totală eligibilă a proiectului este 348.921,03 EUR, din care 296.582,85 EUR reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unei comunități de voluntariat, formată, în principal, din tineri care sunt dispuși să ajute alte persoane afectate de situații de urgență, în parteneriat cu autorități publice locale.

Unde se derulează proiectul

Regiunea transfrontalieră România – Bulgaria:

 • șapte județe din România: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța;
 • opt districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich.

Cine poate participa la proiect

Grupul țintă al proiectului este reprezentat din liceeni ce studiază în cadrul instituțiilor de învățământ aflate în aria eligibilă a programului (minim 17.538 de tineri).

Platforma web destinată voluntarilor poate fi accesată de oricine este interesat să se alăture acestei inițiative sociale din România sau Bulgaria (dar nu numai). Totodată, cei care doresc se pot înscrie și pot participa la diferite evenimente ce vor fi inițiate fie de către beneficiari, fie chiar de către membrii comunității „Young Volunteer”, dezvoltate prin proiect.

Rezultatele principale ale proiectului

 • 2 cabinete noi în liceele beneficiare (Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași și Liceul „Vasil Levski” din Glavinitsa), dotate cu echipament specific pentru a învăța și a practica măsurile de intervenție în situații de urgență
 • 2 sesiuni de formare destinate exclusiv cadrelor didactice
 • 1 platformă web pentru comunitatea tinerilor voluntari
 • 2 parteneriate comune cu autoritățile publice în domeniul situațiilor de urgență privind avertizarea timpurie și răspunsul rapid comun
 • un parteneriat cu autoritățile din România
 • un parteneriat cu autoritățile din Bulgaria
 • 4 campanii pilot de voluntariat organizate în aria eligibilă a programului (Călărași și Silistra)
 • 2 acțiuni pilot în România (4 zile fiecare)
 • 2 acțiuni pilot în Bulgaria (4 zile fiecare).
UE RO GOV INTERREG