Правила за поведение и действие при бедствия

 

В следната връзка можете да намерите информационен материал за „Правила за поведение и действие при бедствия“, изготвен от FSCPD Силистра.

 

връзка: https://www.youngvolunteer.eu/Rules%20for%20conduct%20and%20action%20in%20disasters%20-%20FSCPD%20Silistra.pdf

UE BG GOV INTERREG