новината `Young Volunteer` (RO)

 

В следния линк можете да намерите листовката `Young Volunteer`.

Този информационен материал е редактиран на румънски език.

линк: https://www.youngvolunteer.eu/296-Leaflet.pdf

UE BG GOV INTERREG