В какъв вид доброволчески дейности би искал да участваш?

Първият етап от проекта „Young Volunteer” („Млад доброволец“) приключи с демонстративните доброволчески кампании, с които открихте в какви видове доброволчески дейности може да участвате, какво предполагат те и как се провеждат.

От сега се намираме във втория етап, в който ви каним да изразите свободно мнението си за това в какъв вид доброволческа дейност искате да участвате, така че ние да направим предложения, които точно пасват на вашите желания.AnnaV
19 Nov 2019
Бих желала да участвам в доброволчески кампании с участие на прекрасните момичета и момчета от пилотните кампании. Всяка една доброволческа дейност допринася за развитие на обществото и на доброволеца. Най-много ми харесва да участвам в садене на дървета, работа с хора със специални потребности.

petrov59
20 Nov 2019
Желая да участвам в доброволчески кампании за облагородяване на позабравени исторически и туристически обекти .

emreesad
20 Nov 2019
Бих желал да участвам в всякакъв вид доброволчески кампании

IpekDzhevdet
20 Nov 2019
Желая да участвам във всички доброволчески кампании.

aylinremzi03@abv.bg
20 Nov 2019
Бих желала да участвам в доброволчески кампании.

YuzgeNuri
20 Nov 2019
Желая да участвам във всички доброволчески кампании.

hafizenejdet360@gmail.com
20 Nov 2019
Бих желала да участвам в доброволчески кампании.

Анелия
20 Nov 2019
Бих желала да участвам във всилки доброволчески компании

ФилизФеим
20 Nov 2019
Желая да участвам в доброволческа кампания за приютяване на бездомните животни

burcubeynabi3@abv.bg
20 Nov 2019
Бих желала да участвам в доброволчески кампании за подпомагане на старчески домове или бездомни животни
UE RO GOV INTERREG