Кое пилотно събитие ти хареса най-много?

Привет!

Тази тема е създадена, за да разберем твоето честно мнение за това коя Пилотна кампания ти хареса най-много. Къде се чувстваше най-добре? В Кълъраш или в Главиница?djansun221
20 Nov 2019
Всички

_thevasvi
20 Nov 2019
Най-много ми хареса заниманията за оказване на първа долекарска помощ.

ФилизФеим
20 Nov 2019
Най-много ми хареса обучението, което ни предоставиха лекторите от Пловдивския университет.

Гюрхай
20 Nov 2019
Всички.

elisrafet2@gmail.com
20 Nov 2019
Харесах най-много предадените лекциите.

SevilSafet
20 Nov 2019
Оказване на първа долекарска помощ.

indjihan_69
20 Nov 2019
Оказване на първа медицинска помощ при изкълчване на крайник.

tennurE
20 Nov 2019
Всички събития бяха интерестни и заслужаваха внимание.

yozcan_12b
20 Nov 2019
Оказване на първа медицинска помощ при счупване и изкълчване.

buri.02
20 Nov 2019
За оказване на първа помощ.
UE RO GOV INTERREG