Какъв вид доброволческа демонстративна дейност ти хареса най-много

Сред всички доброволчески демонстративни дейности, проведени в рамките на пилотните кампании по проекта „Young Volunteer” коя ти хареса най-много?

Защо?AnnaV
19 Nov 2019
От пилотните кампании най-много ми харесаха всички :) участниците - момичетата и момчетата от България и от Румъния направиха така, че всяка кампания да бъде интересна и ползотворна. Следваха указанията, показаха дух на екипност, завързаха приятелства, но и бяха много отговорни.

emreesad
20 Nov 2019
всички

pinar.a@ abv.bg
20 Nov 2019
всички

petrov59
20 Nov 2019
Екипност и отговорност при работа.

hafizenejdet360@gmail.com
20 Nov 2019
всички

IpekDzhevdet
20 Nov 2019
Всички видове доброволчески демонстративни дейности ми харесаха.

Анелия
20 Nov 2019
Всички видове доброволчески дейности.

YuzgeNuri
20 Nov 2019
Всички видове доброволчески демонстративни дейности ми харесаха.

aylinremzi03@abv.bg
20 Nov 2019
всички.

Детелина
20 Nov 2019
Всички видове доброволчески демонстративни дейности ми харесаха .
UE RO GOV INTERREG