Трета доброволческа кампания „Young Volunteer”

Трета доброволческа кампания „Young Volunteer”

17 Oct 2019 Calarasi, Ro

Стани доброволец Участвай!

Би искал да помогнеш на хората около теб, но все пак не си определил най-подходящия начин да го направиш ... Сега имаш възможност да станеш истински Млад доброволец и да допринесеш за развитието на общността ти.

Присъедини се!
Да напишем историята заедно!
Да напишем историята на Млад доброволец (Young Volunteer)!

 

Ако искаш да бъдеш част от нещо важно като това, да разбереш в какви доброволчески дейности искаш да се включиш и да дадеш живот на хобитата и уменията си, ние те каним да започнеш най-интересното пътуване, точно сега!

Всичко, което трябва да направиш е да се ЗАПИШЕШ за третата Доброволческа пилотна кампания, организирана по проекта Млад Доброволец (`Young Volunteer`).

Доброволчеството е повече от това да помогнеш на някой друг. То е образование за живот, начин на живот и дейност с важно световно въздействие.

Доброволчеството ти предлага възможност да се включиш в различни дейности, да създадеш нови възможности за себе си, да насърчиш многообразието и равенството, да създадеш нови приятелства и т.н. Доброволчеството е създаване на отговорност, увеличаване на твоя потенциал и потенциала на екипа ти, чрез създаване на реални ценности.

 

Доброволческото събитие е предназначено изключително за ученици от училище "Михай Еминеску" Кълъраш (Румъния) и СУ "Васил Левски" Главиница.

Кампанията се организира в контекста на Международния ден за намаляване на риска от природни бедствия, тъй като означава насърчаване на глобална култура за намаляване въздействието на тези явления, включително осъзнаване на техните разрушителни ефекти, тяхното предотвратяване, смекчаване и готовност за действие при бедствия.

Този контекст представлява възможност за организиране на нови действия за повишаване устойчивостта на общностите и нациите в случай на бедствия.

По този начин, в рамките на третата доброволческа кампания, с подкрепата на Инспектората за извънредни ситуации „Барбу Щирбей“ на окръг Кълъраш (Румъния), ще организираме превантивни информационни курсове за рисковете, предизвикващи природни бедствия, правилата на поведение при възникването им, както и представяне на оборудване за намеса в случай на бедствия и как се използва.

Известно е, че 90% от всички природни бедствия са свързани с времето, климата и водата. Статистиката от последното десетилетие ни показва, че общият брой на природните бедствия, включително хидрометеорологичните, нараства както по честота, така и по интензивност.

Подобни метеорологични явления водят до увеличаване броя на жертвите, но и до значителни материални щети.

Тъй като повечето бедствия не могат да бъдат избегнати, за да намалим значително човешките загуби и да ограничим загубата на имущество, за нас е най-добре да сме информирани правилно. Защитата срещу тези рискове изисква преди всичко знания, отнасящи се до рисковете.

Правилната информация води до подходящ, ефикасен и бърз начин на поведение, който може значително да намали загубата на човешки живот и значително да ограничи материалните загуби.

На нивото на румънско-българския транс граничен регион - окръг Кълъраш (Румъния) - област Силистра (България), природните бедствия могат да се изразят в настъпване на опасни метеорологични явления (бури, торнадо, наводнения, суша, студ) и разрушителни явления от геологичен произход, като земетресения.

С цел предотвратяване и намаляване на рисковете от природни бедствия, чрез това пилотно събитие ще организираме практически, интерактивен курс, който ще има ролята да допринесе за личностното развитие на доброволците чрез следното: стимулиране на желанието да се научат на понятия, умения и навици, които да им дадат способността да се държат подходящо в рискови ситуации и при предоставяне на първа помощ, като участват в практически въвеждащ курс за специфични мерки за реагиране при извънредни ситуации и методи за оказване на първа помощ на жертви, засегнати от бедствия / аварии; участие в доброволчески дейности, насочени към опазване на околната среда, чрез участие в дейности по засаждане на дървета и действия по почистване.

Информирайки се, ставате по-силни пред лицето на природните бедствия. Само заедно ще можем да отговорим най-правилно възможно на извънредни ситуации!

Детайли относно дейностите, които ще се проведат в рамките на доброволческата кампания могат да бъдат намерени в Програмата по-долу:

 

Трета доброволческа кампания ПРОГРАМА

 

  • Четвъртък, 17.10.2019

 - 14:00 – 15:30 – Регистрация на участниците и предаване на промоционални материали на проекта

- 15:30 – 15:40 – Официално откриване на доброволческата кампания                         

- 15:40 – 15:50 – Кратко представяне на програмата за доброволческата кампания

- 15:50 – 17:00 – Откриваща сесия с игри за разчупване на леда и иницииране в доброволчески дейности   

- 19:30 – 23:00 – Парти за Добре дошли

 

  • Петък, 18.10.2019

- 09:00 – 09:15 – Пристигане и събиране на участниците във вътрешния двор на гимназията

- 09:15 – 09:30 – Доброволчество в Инспектората за извънредни ситуации в Кълъраш

 - набиране, подбор и участие на млади доброволци в мисии при извънредни ситуации, провеждани от Инспектората за извънредни ситуации в окръг Кълъраш, Румъния.

- 09:30 – 11:00 – Интерактивни курсове за отговор при извънредни ситуации:

•  Поведение при пожар

- Мерки за превенция на пожар

• Поведение при наводнение

• Специфични мерки за защита и поведение при земетресение

 

- 11:00 – 11:15 – Противопожарна тренировка - процедура за оценка в гимназията (симулация)

- 11:15 – 11:30 – Пауза за кафе

- 11:30 – 13:00 – Интерактивни курсове за първа помощ:

•  Методи за оказване на първа помощ на жертви от пожар

- Оказване на първа помощ при изгаряния или натравяне с въглероден оксид

•  Методи за оказване на първа помощ на жертви от наводнения

- Оказване на първа помощ при хипотермия

•  Методи за оказване на първа помощ на жертви от земетресение

- Оказване на първа помощ при травми 

 

 

  • Събота, 19.10.2019

- 09:00 – 09:15 – Пристигане и събиране на участници в Централния парк (зона до ресторант `Queen`)

- 09:15 – 11:00 – Засаждане на дървета в зелената зона до езерото Жирлъу

- 11:00 – 12:00 – Оборка при зоната до ресторант "Ла Сълчии"

- 12:00 – 12:30 – Приключване на третата доброволческа кампания

 

***

ЗАБЕЛЕЖКА

Моля, обърнете внимание, че всяка информация относно Официалната програма може да бъде променена преди 17 Октомври.
Препоръчваме ви редовно да проверявате програмата до деня на събитието. Подробности можете да намерите на уебсайта на проекта - www.youngvolunteer.eu, както и на страницата във Facebook @YoungVolunteerProject.

***

Изисквания към доброволците

- той / тя трябва да бъде обявен за годен/годна от медицинска гледна точка за изпълнение на функциите в рамките на компонентната доброволческа дейност, в която трябва да служи;

- писменото съгласие на родител или родители, или настойник, ако той или тя все още не е навършил/а 18 години;

- той / тя трябва да участва във всички дейности, включени в програмата на доброволческата кампания;

- да се държи цивилизовано и отговорно, да спазва правилата, дадени от организаторите и треньорите и да приеме последиците ако той/тя не се държи подобаващо;

- да носи подходящо облекло, приспособено към вида дейност, която се прави или ще бъде правена;

- да използва оборудването, подходящо за вида дейност, която се предприема или ще бъде предприета, предоставено от Организатора;

- да спазва всички правила за поведение, представени от ръководителя на дейността, както и получените инструкции за изпълнение на дейностите, установени по програмата;

- не е позволено да се консумират алкохолни напитки, наркотици или халюциногенни вещества по време на доброволческата кампания;

- да се държи учтиво, отговорно и да спазва правилата, фиксирани от организаторите и да не предприема дейности, които биха застрашили собственото им здраве или безопасност или тези на другите участници.

Неспазването на горните правила ще доведе до изключване от събитието!

share

Registration Form

question_answerVrei mai multe detalii ?

UE RO GOV INTERREG