Четвърта доброволческа кампания „Young Volunteer”

Четвърта доброволческа кампания „Young Volunteer”

31 Oct 2019 Glavinitsa, Bulgaria

Стани доброволец Бъди НАЙ-ДОБРАТА версия на себе си! Участвай!

Доброволчеството ти предлага възможност да се включиш в различни дейности, да създадеш нови възможности за себе си, да насърчиш многообразието и равенството, да създадеш нови приятелства и т.н. Доброволчеството е създаване на отговорност, увеличаване на твоя потенциал и потенциала на екипа ти, чрез създаване на реални ценности.

 

Доброволчеството е за всеки

Възраст, възможност и опит не са бариери за доброволчеството. Нищо не може да те спре да станеш доброволец, а ние ще те подкрепим да развиеш новите си умения.

 

Ако искаш да бъдеш част от нещо важно като това, да разбереш в какви доброволчески дейности искаш да се включиш и да дадеш живот на хобитата и уменията си, ние те каним да започнеш най-интересното пътуване, точно сега!

Всичко, което трябва да направиш е да се ЗАПИШЕШ за четвъртата Доброволческа пилотна кампания, организирана по проекта Млад Доброволец (`Young Volunteer`).

Доброволчеството е повече от това да помогнеш на някой друг. То е образование за живот, начин на живот и дейност с важно световно въздействие.

 

Доброволческото събитие е предназначено изключително за ученици от училище "Михай Еминеску" Кълъраш (Румъния) и СУ "Васил Левски" Главиница.

Мисията на доброволческата дейност в обществото е да допринесе за образованието на младите хора чрез изграждане на ценностна система, която да помогне за изграждането на по-добър свят, в който хората да играят конструктивна роля в обществото.

Доброволчеството в Румъния и България може да се развие като положително и отворено движение и може ефективно да допринесе за образованието на младите хора и не само, и предлага устойчиви алтернативи на общите предизвикателства.

Проектът "Млад доброволец" има за цел да се превърне в движение на млади хора, които работят заедно за собственото си развитие, което се подкрепя от възрастни (родители / учители) и има за цел да помогне на хората в нужда.

По отношение на управлението на риска в транс граничния регион, доброволческата дейност може да се разглежда като нов и ценен начин за увеличаване капацитета на публичните власти да се намесят в извънредни ситуации от всякакъв вид.

Начинът, по който доброволческата общност ще участва, е най-вече за предотвратяване на ситуации, които могат да доведат до бедствия от всякакъв вид (повишаване на осведомеността в областта на превенцията на риска, програми за обучение в средните училища, които ще подготвят младите хора за извънредни ситуации и как да се намесят, стратегии , проучвания, брошури и т.н.).

Другият начин, по който доброволческата общност ще участва, е след настъпване на дадена извънредна ситуация като наводнения, горски пожари, зимни бури и т.н.

 

Детайли относно дейностите, които ще се проведат в рамките на доброволческата кампания могат да бъдат намерени в Програмата по-долу:

Четвърта доброволческа кампания ПРОГРАМА

  • Четвъртък, 31.10.2019

 - 14:00 – 14:30 – Регистрация на участниците и предаване на промоционални материали на проекта

- 14:30 – 14:40 – Официално откриване на доброволческата кампания                         

- 14:40 – 15:00 – Кратко представяне на програмата за доброволческата кампания

                           и Треньорите, които ще участват в събитието

- 15:00 – 16:00 – Модул 1: Идентифициране на заплахата от инциденти, свързани с химически,

                           биологични и радиоактивни материали, био и агро-тероризъм, мерки за защита.

                          - проф.д-р Ненко Дойков, МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ПО САМОЗАЩИТА,

                            ЛИЧНА ОХРАНА И СИГУРНОСТ

- 16:00 – 17:00 – Модул 2: Процедури за адекватни и подходящи действия в отговор

                           на различни терористични заплахи

                           - проф.д-р Ненко Дойков, МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ПО САМОЗАЩИТА,

                            ЛИЧНА ОХРАНА И СИГУРНОСТ

- 17:00 – 18:00 – Модул 3: Представяне на психо-физическия модел за самозащита и

                           оцеляване на населението при извънредни ситуации                          

                          - проф.д-р Томо Борисов, МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ПО САМОЗАЩИТА,

                            ЛИЧНА ОХРАНА И СИГУРНОСТ

 

  • Петък, 1.11.2019

- 09:00 – 11:00 – Модул 1: Техники за самоотбрана

- 11:00 – 11:15 – пауза за кафе

- 11:15 – 12:30 – Модул 2: Решаване на типични ситуации при различни видове нападения

 

- 12:30 – 14:00 – Обяд

- 14:00 – 16:30 – Модул 3: Описание на външни признаци на лице

  • Изграждане на вербален портрет

- 16:30 – 16:40 – Почивка

- 16:40 – 18:00 - Ограничения на самозащитата и последиците, предвидени от закона

 

  • Събота, 2.11.2019

- 09:00 – 10:30 – Оборка

- 10:30 – 11:30 – Български и румънски фолклорни танци, Спортни занимания за участниците

- 11:30 – 12:20 –  Церемония по връчване на дипломи

- 12:20 – 12:30 – Приключване на третата доброволческа кампания

 

ЗАБЕЛЕЖКА * ПРЕПОРЪЧВА УЧАСТНИЦИТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ СПОРТНИ ДРЕХИ ВЪВ ВТОРИЯ И ТРЕТИЯ ДЕН НА КАМПАНИЯТА.

***

ЗАБЕЛЕЖКА

Моля, обърнете внимание, че всяка информация относно Официалната програма може да бъде променена преди 31 Октомври.
Препоръчваме ви редовно да проверявате програмата до деня на събитието. Подробности можете да намерите на уебсайта на проекта - www.youngvolunteer.eu, както и на страницата във Facebook @YoungVolunteerProject.

***

 

Изисквания към доброволците

- той / тя трябва да бъде обявен за годен/годна от медицинска гледна точка за изпълнение на функциите в рамките на компонентната доброволческа дейност, в която трябва да служи;

- писменото съгласие на родител или родители, или настойник, ако той или тя все още не е навършил/а 18 години;

- той / тя трябва да участва във всички дейности, включени в програмата на доброволческата кампания;

- да се държи цивилизовано и отговорно, да спазва правилата, дадени от организаторите и треньорите и да приеме последиците ако той/тя не се държи подобаващо;

- да носи подходящо облекло, приспособено към вида дейност, която се прави или ще бъде правена;

- да използва оборудването, подходящо за вида дейност, която се предприема или ще бъде предприета, предоставено от Организатора;

- да спазва всички правила за поведение, представени от ръководителя на дейността, както и получените инструкции за изпълнение на дейностите, установени по програмата;

- не е позволено да се консумират алкохолни напитки, наркотици или халюциногенни вещества по време на доброволческата кампания;

- да се държи учтиво, отговорно и да спазва правилата, фиксирани от организаторите и да не предприема дейности, които биха застрашили собственото им здраве или безопасност или тези на другите участници.

Неспазването на горните правила ще доведе до изключване от събитието!

share

Registration Form

question_answerVrei mai multe detalii ?

UE RO GOV INTERREG